Actualité2 novembre 2021

Geen klimaatrechtvaardigheid zonder handelsrechtvaardigheid

De internationale gemeenschap moet een antwoord bieden op onrechtvaardige handelspraktijken, transparantie- en zorgplichtvereisten in de toeleveringsketens afdwingen en klimaatfinancieringsmechanismen, leefbare inkomens en leefbare lonen voorzien voor ‘s werelds kleinschalige landbouwproducenten, ambachtslieden en arbeiders. Dit zijn dé ingrediënten om de klimaatcrisis met succes aan te pakken en een duurzame toekomst voor iedereen te garanderen.

In het kader van de klimaattop (COP26) schetsen Oxfam, Fairtrade International, de World Fair Trade Organization en 14 andere ontekenaars in een positiepaper de cruciale stappen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van klimaatrechtvaardigheid.

We vragen onder andere om deze stappen te zetten:

  • Spoor de private sector via wetgeving aan om hun toeleveringsketen transparanter te maken en hun zorgplicht te respecteren.
  • Veranker milieunormen in handelsverdragen en verzeker dat alle handelspartners hun verplichtingen nakomen.
  • Roep de private sector op om eerlijke prijzen te betalen en zich te houden aan eerlijke handelspraktijken zodat producenten over de middelen beschikken om de nodige klimaatinvesteringen te doen.
  • Creëer toegankelijke financieringsmechanismen voor kleinschalige boeren en producenten zodat ook zij de kans krijgen te investeren in klimaatadaptie en -mitigatie.

Zonder deze maatregelen zullen de klimaatambities van de internationale gemeenschap de meest kwetsbare gemeenschappen falen. Het zijn nochtans deze gemeenschappen die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van de klimaatverandering.

Landbouwers en arbeiders staan aan de frontlinie van de wereldwijde klimaatcrisis. Maar ze zijn geen slachtoffers. Ze spelen een onmisbare rol in het opzetten van klimaatoplossingen die het tij kunnen keren om zo de weg naar een duurzamere toekomst te effenen,” verklaarde Dr. Nyagoy Nyong’o, Global CEO of Fairtrade International. “De fairtradebeweging laat dan ook van zich horen om ervoor te zorgen dat boeren en landarbeiders worden opgenomen in de COP26-discussies; om eerlijke inkomens te garanderen voor alle landbouwproducenten; en om te bouwen aan een betere en groenere wereld in een post-COVID-tijdperk.”

Verder wijst de positiepaper erop dat minder dan 2% van de klimaatfinanciering bij kleinschalige boeren terechtkomt. De toekenningscriteria en procedures van financiële mechanismen zoals het Klimaatfonds moeten worden afgestemd op kleinschalige producenten en hun organisaties, zodat ze toegang krijgen tot de beschikbare financiering en deze op een eenvoudige manier kunnen beheren.

De klimaatconferentie in Glasgow brengt wereldleiders samen om de klimaatambities van de internationale gemeenschap te bespreken en een pad uit te stippelen voor een duurzame wederopbouw na de pandemie.

We dringen er daarom bij grote bedrijven, beleidsmakers en andere belanghebbenden op aan om collectief te werken aan eerlijke handel en klimaatrechtvaardigheid voor een eerlijkere en duurzame toekomst.” Aan het woord is Sergi Corbalán, algemeen directeur van Fair Trade Advocacy Office. “De wereld staat op een kruispunt en business-as-usual is eenvoudigweg geen optie. Regeringen moeten actie ondernemen om het juiste beleidskader voor eerlijke en duurzame wereldhandel te scheppen. Dit betekent ook dat zij niet moeten terugschrikken voor wetgeving, aangezien het uitsluitend vertrouwen op vrijwillige verbintenissen en de vrije markt ons niet dichter bij de verwezenlijking van de doelstellingen van Agenda 2030 en de Overeenkomst van Parijs zal brengen.

Lees de positiepaper

Droite