cacaofarmer ivoorkust
Communiqué de presse5 décembre 2019

Chocolademultinationals roepen overheid op tot regelgeving aan vooravond “Beyond Chocolate”

Het multistakeholders partnerschap Beyond Chocolate viert op 5 december haar eerste verjaardag. De belangrijkste uitdaging is een leefbaar inkomen voor alle 275.000 boeren die cacao leveren aan de Belgische chocoladesector. Ondertussen roepen chocolademultinationals (Barry Callebaut, Mars en Mondelez)  om wetgeving die alle bedrijven actief in de cacaosector verplicht  om mensenrechten en milieu doorheen hun ketens te respecteren..

Donderdag legt Beyond Chocolate het kader vast waarin de ondertekenaars hun engagementen in het partnerschap zullen omzetten in daden.

Met 25.000 postkaarten van bezorgde burgers, herinnerde Oxfam-Wereldwinkels vorige vrijdag de chocolade- en retailsector aan de engagementen die ze een jaar geleden hebben onderschreven. De boodschap was duidelijk: het is tijd voor daden. Naast het uitbannen van ontbossing en kinderarbeid, is dé grote uitdaging ervoor te zorgen dat alle boeren die cacao aan de Belgische chocoladesector leveren een leefbaar inkomen verdienen. Een leefbaar inkomen is de absolute grondvoorwaarde om een duurzame sector mogelijk te maken, maar vandaag verdienen boeren vaak slechts één derde van dat streefdoel.

 

Europese Unie: leg ons regels op!

Tegelijk waarschuwen grote bedrijven dat vrijwillige initiatieven niet volstaan om de cacaosector duurzaam te maken. Samen met het VOICE-Network (waarvan Oxfam-Wereldwinkels lid is) roepen ze de Europese Unie op om hen bindende regels op te leggen. Dat is best opvallend, gezien bedrijven zelfregulering de voorbije jaren naar voor schoven als alternatief voor overheidsregulering.

Bart Van Besien, Oxfam-Wereldwinkels: Het gebeurt niet elke dag dat bedrijven de overheid oproepen om strengere regels in te voeren en om hen te “dwingen” mensenrechten te respecteren. Dit is historisch en het resultaat van een constructieve dialoog tussen alle partners in de sector. Oxfam hoopt dat de partners van Beyond Chocolate ook hun schouders onder deze oproep zullen scharen! Dat zal een belangrijk signaal zijn naar de EU-commissie en de Belgische overheid toe.”

Regelgeving voor zijn

Het momentum voor een Europees regelgevend kader ter bescherming van mensenrechten en milieu in de cacaosector groeit. Daarom roept Oxfam alle partners van Beyond Chocolate op om een regelgevend kader niet te bestrijden, maar dat vóór te zijn.

Van Besien: “Er is geen tegenstelling tussen wetgeving en vrijwillige (sector)initiatieven zoals Beyond Chocolate. Ze hebben elkaar net heel hard nodig. Beyond Chocolate biedt de sector de mogelijkheid om op een gecoördineerde manier de uitdagingen op het vlak van mensenrechten en milieubescherming aan te gaan. Wetgeving en goede afdwinging ervan, zorgt voor een gelijke speelveld, waardoor niemand zijn verantwoordelijkheid kan ontspringen”.

Mensenrechten beschermen in alle sectoren

De cacaosector ligt al een hele tijd onder vuur, en dat heeft gezorgd voor heel wat intentieverklaringen en vrijwillige initiatieven vanuit de sector zelf. Het heeft echter ook blootgelegd dat de sector niet duurzaam zal worden zolang er geen stok achter de deur zit.

Op die manier zijn zelfs de grootste bedrijven in de sector bewust geworden van de nood aan wetgeving in de cacaosector. Oxfam-Wereldwinkels maakt meteen de sprong vooruit: “We hebben wetgeving nodig die bedrijven in alle sectoren verplicht om mensenrechten en milieu te respecteren doorheen hun keten, en hen aansprakelijk stelt wanneer ze falen.”

We roepen ook Belgische beleidsmakers op om een wettelijk kader te voorzien dat Belgische bedrijven in alle sectoren verplicht om mensenrechten en milieu doorheen hun ketens te respecteren, en slachtoffers van eventuele schade of schendingen verhaal te geven. In vergelijking met andere Europese lidstaten, is het politieke en publieke debat hierover in België verontrustend stil.

Droite