Scholenactie

Nieuw! Nu ook met lesbrieven voor de eerste graden van het LO!

Tijdens de Week van de Fair Trade in oktober kunnen scholen natuurlijk niet ontbreken! Daarom organiseren we ook een scholenactie voor het lager, secundair én hoger onderwijs, telkens onder het motto ‘Wereldburgers maken wereldburgers’. We bieden de scholen dan lespakketten, plaktattoos en een heleboel leuke actiesuggesties aan. Elke school kan ook meedingen naar leuke prijzen.

De strijd is nog niet gestreden. We houden vol, al voor een derde jaar op rij:   

 

Ik strijd voor een fair klimaatbeleid

Week van de Fair Trade van 2 tot 12 oktober 2024.

In de regio's waar de klimaatcrisis nu al zwaar toeslaat, vernielen droogte, overstromingen en orkanen vele gewassen. Zo verliezen lokale gemeenschappen hun belangrijkste voedsel- en inkomstenbron. Tegelijkertijd vervuilt grootschalige, industriële landbouw de bodem en maakt deze minder vruchtbaar. De boeren en boerinnen bevinden zich in een kwetsbare positie. De armoede neemt toe.   

Rijke landen zijn veruit het meest verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Zij moeten hun uitstoot dringend en drastisch verminderen en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen steunen, zodat die zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatcrisis en duurzame landbouwpraktijken zoals agro-ecologie implementeren.    

Fair Trade-verbintenissen zoals prijzen op basis van productiekosten, voorfinanciering en handelsrelaties op lange termijn garanderen kleine landbouwproducenten betere prijzen en meer economische stabiliteit. Dat is essentieel voor de aanpassing aan de klimaatverandering. Fair Trade maakt deel uit van de rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis. Universele rechten als veilige arbeidsomstandigheden en een billijke vergoeding staan centraal in het engagement. Maar ook respect voor het milieu maakt daar deel van uit: vermindering van de CO2-uitstoot, vermindering van de waterbehoefte, bescherming van bossen en verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Ten slotte stelt het gegenereerde inkomen boeren in staat zich aan te passen aan het steeds extremere klimaat dat hun gewassen bedreigt.   

DOE MEE!    

Voeren we samen strijd voor een fair klimaatbeleid? Stimuleer jouw leerkrachten en/of leerlingen om samen de hele school te informeren over dit onrecht. Doe het met een ludieke, laagdrempelige actie die zo veel als mogelijk scholieren (en burgers) prikkelt. Op die manier roep je samen met ons ministers en bedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen.   

Bestel tattoos

Bestel nu al de plaktattoos en het lesmateriaal  

BESTEL

REGISTREER JE ACTIE 

Omschrijf hier je geplande actie  

REGISTREER 

POST JE RESULTATEN

Post hier foto’s of filmpjes en neem deel aan de wedstrijd 

NEEM DEEL 

Actietips

Voor het lager of het secundair, laagdrempelig of met flinke inzet, ludiek of serieus…
local_library_black_24dp Path 825 Path 826

Lespakketten

NIEUW! Nu ook lesbrieven voor 6 tot 10-jarigen! We ontwikkelden lesbrieven voor alle gradenvan het LO en het SO. Hieronder vind je de lespakketten van onze campagne.

LESPAKKET VOOR 6- TOT 10-JARIGEN

(binnenkort beschikbaar)

Download het lespakket voor 10- tot 14-jarigen

Les voor 3de graad LO en 1ste graad SO.

Download het lespakket voor 14- tot 18-jarigen

Les voor 2de en 3de graad SO.

Filmpje voor 10- tot 14-jarigen
Filmpje voor 14- tot 18-jarigen

24049 students are already incentivised

Droite